ZAZY

ZAZY

ZAZYのネタ「転校生」の台本書き起こし

ZAZYのネタ「転校生」の台本書き起こしです。にちようチャップリン お笑い王決定戦2018 4月大会(2018年4月1日放送)より